Skip to content

This page is written in Norwegian

Switch to English

Hva er Europan?

Europan Norge tilbyr en omfattende tidligfase innovasjonsprosess for by og stedsutvikling, bygget rundt den internasjonale arkitektkonkurransen Europan.

Hva er Europan?

We are looking for sites for 2024-2025

Do you have a site, an urban area, or a locality facing complex challenges or in need of innovative ideas? Please contact the Europan Secretariat to discuss whether it could be a suitable Europan site and how to further develop the project.

Europan is an innovation process for urban and regional development built around the European network and the architectural competition Europan. 

3-5 Norwegian locations are selected for each Europan round, which spans over 2 years.

Sites for Europan 18 will be selected in the spring of 2024.

Europan Norge

Europan Norge er en ideell stiftelse som organiserer Europan-konkurransen i Norge. Europan Norge ble grunnlagt i 2003 av Cornelius Brekke.

Styret i Europan Norge består av Bergen arkitekthøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Design og arkitektur Norge og Norske arkitekters landsforbund.

Det norske sekretariatet blir administrert av Kaleidoscope.

Europan Norge finansieres av sine kunder og partnere, samt Kulturdepartementet.

Europan Europe

Europan koordineres fra et sentralt sekretariat i Paris. Europan Europa står bak konkurranseportalen, organiserer konferanser, og utvikler tematikk for kommende runder. De nasjonale sekretariatene finner konkurransetomer, utvikler problemstillingene, lager konkurranseprogram i samarbeid med lokale partnere og organiserer juryeringen.

Gå til Europan-Europa sin nettside