Skip to content
Published:
Jun 29, 2022

Fem norske tomter blir en del av verdens største arkitektkonkurranse

Karmøy kommune, NTNU, Trondheim kommune, Arendal kommune og Larvik kommune er valgt ut til å presentere noen av sine mest kompliserte byutviklingsutfordringer for tverrfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og byutviklere under 40 fra hele verden gjennom idèkonkurransen Europan 17. Lansering mars 2023.


Er hemmelig

Det er bare å glede seg, sier Tone Berge, dette er noen av de mest spennende tomtene vi har presentert, og bak dem står det ambisiøse aktører som jobber innovativt med byutvikling. Selv om oppgavene er hemmelige frem til lansering i mars 2023, kan vi gi noen hint:

Arendal:

  • Transformasjon og mye helt ny byutvikling i forbindelse med etableringen av Morrows nye batterifabrikk.

NTNU

  • Skal utforske hvordan gjøre deler av campus mer levende, og invitere byen inn. Muligheter for en Living lab, for å se hvordan forskning og formidling kan bakes inn i en eksperimentell tilnærming til bevaringsverdige bymiljø.

Trondheim Kommune

  • Fortetning legger veldig press på grønne lunger og historiske verdier i bydelene, samtidig som behovet for helse og omsorgstjenester øker. Håndtering av denne situasjonen på en måte som er positiv for lokale økosytemer, nabolag og kulturmiljø er kjernen i utfordringene Trondheim kommune ønsker hjelp til.

Larvik

  • Byutviklingen har vært preget av stilltilstand pga. intercityplanlegging i mange år. Konkurransen vil handle om å koble byen sammen og bryte ned barrierer skapt av lag på lag med infrastruktur.

Karmøy

  • En by preget av mangelfull planlegging, har kommune og et lag av sentrale næringslivsaktører gått sammen om å finne et konsept for helhetlig planlegging som kan skape forutsetninger for et godt sted å bo og leve de neste 100 årene.


Brekkstang inn i markedet

Europan er en konkurranse utelukkende for de under 40 år. For mange arkitekter og landskapsarkitekter Europan en mulighet for å etablere seg, med mange toneangivende kontorer i Norge og utlandet har vunnet Europan tidlig i karrieren.

Europan Norge jobber for å skape muligheter for unge arkitekter og landskapsarkitekter, og få til samhandling som fører til innovativ og regenerativ byutvikling. For å tilrettelegge for at nye aktører skal få en plass i markedet, ber konkurransen i første fase bare om leveranser med det materialet som er nødvendig for å kommunisere idéene, ikke pdfer på hundrevis av sider og BIM modeller. Deltakerne registrerer seg som en gruppe individer, uten å måtte danne et selskap på forhånd, noe som gjør det enklere å danne spennende tverrgaflige team. Vinnere i Europan får 12 000 euro i prispenger og et videre oppdrag av tomtebesitter.

Lanseres 27. Mars 2023

I løp av de neste månedene vil de norske tomtene jobbe med å videreutvikle problemstillingene sine, frem til konkurransen lanseres 27. Mars 2023. Først da vil oppgaveformuleringer og tomteavgrensning offentliggjøres og det blir mulig for deltakerteamene å registrere seg. Deltakere vil så ha frem til 27. Juli 2023 på å velge seg en tomt og utvikle et svar.

Presenterte prosjektene sine for Europa

Rundt 50 konkurranser lanseres samtidig under Europan paraplyen. Deltakere fra norge kan da velge blant konkurranser på hele kontinentet for å finne en oppgave som passer deres interesser og ferdigheter. Europan er en viktig plattform for utviklingen av en samlet Europeisk diskurs om byutvikling og et nettverk hvor lokale problemstillinger setter premissene. I november presenterte de norske tomtene problemstillingene sine, og diskuterte de viktigste utfordringene de møter i byplanleggingen sammen med eksperter, europanvinnere og andre byer i nettverket, under Europans årlige Forum, denne gangen arrangert Clermont Ferrand, Frankrike. 


Levende byer: OMSORG

I hver runde av Europan velges et tema for å binde sammen det internasjonale nettverket av tomter rundt tidsaktuelle problemstillinger. Den nye utgaven av Europan spinner videre på tråden fra Europan 16, der temaet var metabolisme og inkludering i levende byer. Den levende byen blir nå utforsket med fornyet kraft. Det haster å utvikle former for byutvikling og arkitektur som viser omsorg for livsmiljøene våre i vid forstand ved å ta hensyn til klimakrisen så vel som økosystemene vi er del av. En slik omsorg må prege hvordan vi går videre – ikke på en tilbakeskuende måte, men ved å ivareta historiske kvaliteter og planetens tålegrenser samtidig som vi skaper produktive, levende og endringsdyktige byer med plass til både mennesker og andre arter.

Tverrfaglige team er bedre rustet til komplekse problemstillinger

Europan er i utgangspunktet en konkurranse for arkitekter, landskapsarkitekter og urbanister, men det oppfordres til å inkludere flere fagdispipliner i teamene. Det viser seg at team som har flere fagdisipliner enn bare arkitekter har litt større sannsynlighet for å vinne i den anonyme konkurransen. Problemstillingene som er en del av Europan blir stadig mer komplekse, med stort fokus på medvirkning, regenerative løsninger og sosial bærekraft. Der oppdragsgiver i større grad også ber om en prosess for hvordan utvikle et konsept over tid. Da gir det nok mening at tverrfaglighet gir mer solide løsninger, sier Haveland