Skip to content
Published:
Dec 4, 2023

Se vinnerne av Europan 17!

Winner

Vinnerne i konkurransen på Østmarka, Grensen, Åkrehamn, Larvik og Krøgenes er nå offentlige.

5 arkitektkonkurranser ble avholdt i Norge som en del av Europan 17 konkurransen, hvor totalt 50 konkurranser ble lansert samtidig over hele Europan under tema Levende byer: Omsorg.

I tillegg til prispengene, vil vinnerteamene bli invitert til å jobbe videre opp mot oppdragsgiver i henhold til oppdrag slik de er beskrevet i utlysningen. Oppfølgingsoppdragene har en verdi på mellom 500 000 og 1 000 000 kr.

Vinnerne er:

  • Sykehjem og bolig på Østmarka: A home for all, av et italiensk team ledet av Marini Michele. mole.collab00@gmail.com

  • Ny plan for Åkrehamn sentrum; Grønn og Glad, av et tysk team ledet av Karla Reuter. karlareuter9@googlemail.com

  • Kobling mellom byen og havnen i Larvik: (Re)generate, av et fransk, tunisisk, kanadisk team ledet av Tian Li. face.tian@gmail.com

  • Konsept for en living lab på Grensen ved NTNU: Circularity Apparatus av Ukrainske arkitekt Eugenia Bevz. e.eugeniabevz@gmail.com

  • Plan og strategi for utvikling av et nytt byområde ved industriområde Krøgenes i Arendal: Her valgte juryen ingen vinner, men en delt 2. plass mellom prosjektet Co-Krøgenes av Marc Resier (Tyskland) rieser@undraum.de og prosjektet Krøgenes peninsula av Maria Crammond og Nanna Marie Vindeløv-Rasmussen fra Danmark. mariacrammond@gmail.com

Se vedlagt juryrapport for juryens betraktninger og fullstendig liste over prosjekter og utmerkelser.

22. Februar 2024 vil alle prosjektene stilles ut og presenteres på en prissermoni i Oslo. Dagen etter vil vinnerteamene og oppdragsgiver introduseres for hverandre i en workshop i regi av Europan Norge. Formålet med workshopen er å gi en god start på samarbeidet.

Pressemappe. 

Les fullstendige juryrapporter under for feedback på alle prosjektene.