Skip to content
Published:
Aug 10, 2023

Europan Norge får nytt sekretariat

Utopic AS med Bjørnar Skaar Haveland som generalsekretær overtar stafettpinnen etter Kaleidoscope fra 1. januar 2024.

Europan Norge har gleden av å meddele at vi har fått nytt sekretariat.

Utopic AS med Bjørnar Skaar Haveland som generalsekretær overtar stafettpinnen etter Kaleidoscope fra 1. januar 2024.

Med Utopic AS vil Europan få et sekretariat som viderefører og bygger videre på det gode samarbeidet som er etablert med Europan Europa, norske kommuner og ikke minst de unge arkitektene som deltar i konkurransen. Bjørnars erfaring og kompetanse sørger for den nødvendige kontinuiteten i Europan-sekretariatet samtidig som han kommer med nye ideer for Europans spennende utvikling fremover. Viktige spørsmål vedrørende urbanisering, ressursforvaltning, bærekraft og planlegging vil være sentrale i de kommende årene, og det er viktig med et sekretariat som kan sørge for at den nyskapningen unge fagfolk kommer med kan nå de stedene kompetansen virkelig trengs. Vi ønsker Bjørnar lykke til og ser frem til et godt samarbeid.

Samtidig vil vi takke for den innsatsen som Kaleidoscope har lagt ned. I tre perioder har Europan Norge hatt en svært positiv utvikling under ledelse av Kaleidoscope.

Bjørnar Skaar Haveland
Bjørnar tar over ledelsen av sekretariatet fra 1. januar 2024

Europan Norge mottok 10 søknader til utlysningen. 4 søkere ble innkalt til intervju. En komite ledet av Kai Reaver og bestående av Siri Holmbo, Tore Edvard Bergkvist, Hector Pina Barrios og Marcus Schawi fra Europan Norges styre gjennomførte intervjuene og utvelgelsen.

Fristen for innlevering av forslag til Europan 17 var 30. juli. Europan Norge deltok med fem tomter. 104 påmeldte 69 innleverte bidrag. Nå ser vi frem til juryens arbeid og den videre prosessen frem til kåring av vinnere. 

Alle bidragene offentligjøres i slutten av september med offentlige utstillinger i Larvik, Arendal, Åkrehamn, Trondheim og på NTNU Trondheim. Endelige vinnere offentligjøres 4. desember.

Den norske juryen består av juryleder Ida Winge, Jacob Kamp, Luis Basabe, Eli Grønn, Katariina Haigh, Eli Grønn, Eili Vigestad Berge og Ilkka Törmä. Vararepresentanter er; Merete Gunnes og Cristian Ştefănescu.